Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30.09.2022 roku

Data publikacji dokumentów 30.09.2022 Otwórz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 28.02.2022 roku

Data publikacji dokumentów 07.02.2022 Otwórz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 22.07.2021 roku

Data publikacji dokumentów 07.07.2021 Otwórz

WEZWANIA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Data publikacji dokumentów 24.09.2020 Otwórz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30.06.2020 roku

Data publikacji dokumentów 09.06.2020 Otwórz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 06.03.2020 roku

Data publikacji dokumentów 14.02.2020 Otwórz